Du er her:
 • Utstillingspolitikk
 •  
   
   
   

  Utstillinger

  Rana Kunstforening skal årlig arrangere 6 - 8 utstillinger. Styret arbeider med et 2 - 4årig perspektiv i planleggingen av nye utstillinger i samsvar med foreningens formidlingspolicy, for å sikre nødvendig bredde og variasjon i utstillingene. I tillegg tar vi sikte på å arrangere kurs og seminarer i samarbeid med museet.

  Foreningen formidler kun kunst av profesjonelle kunstnere (se vedtektene). Programmet vil variere fra år til år etter hvilke tilbud og forespørsler foreningen får, og hvilke kunstnere styret selv ønsker å presentere.
  Utstillingsprogrammet for et vanlig år vil i hovedsak se ut som følger:

  • 1 - 2 utstillinger fra Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design. Formidling til skoler. Vandreutstilling.
  • 1 - 2 utstillinger fra samorg. for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN). Formidling til skoler. V.
  • 1 v. i regi av Norske Kunstforeninger/Tegnerforbundet/Billedhoggerforeningen.
   Den Nordnorske Kunstutstilling (Nordnorsken). V.
  • Havmannutstillingen. Prosjektansvar/Produsent Rana Kunstforening.
  • Den Tradisjonelle Juleutstillingen. Prosjektansvar/Produsent Rana Kunstforening.
  • Separatutstillinger med lokale og regionale kunstnere. Prosjektansvar/Produsent Rana Kunstforening.

  Utstillingsplass
  Søknader om utstillingsplass behandles av styret to ganger årlig;  1.2. og 1.9. som innleveringsfrist. Fraktstøtte søkes Norske Kunstforeninger av foreningen 1.5. og 1.10.
  Hvert andre år inviterer kunstforeningen uetablerte kunstnere til en juryert utstilling. Kunstnere som deltar skal ha tilknytning til Helgeland. Hensikten er å kunne gi ikke-etablerte, som har ambisjoner om å bli profesjonelle, mulighet til å bygge seg opp poeng for å kunne søke medlemskap i kunstnerorganisasjoner og på den måten lettere få tilgang til utstillingsplass. Foreningen gjør avtale med en jury ( NNBK, f.eks.) og kunngjør invitasjonen til utstillingen. Tid for innlevering og utstillingstidspunkt må være annonsert. Første runde med innlevering for vurdering skjer på cd / dvd og på grunnlag av søknadene som kommer inn, vurderer juryen hvem som skal komme med i en videre vurdering. Juryen kan videre avtale innlevering av arbeider, eller visning på annet vis, med kunstner. de som blir plukket ut får delta på en gruppe- eller separatutstilling som arrangeres påfølgende halvår.
   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS