Styret

Styreleder:  Eva H. Sundsvold
Nestleder: Geir Rønning
  Isabella Flått
  Frøydis Solvang
  Grethe Jamtli Johansen
  Torill Venes Skatland
  Berit Skjelvik
  Tove Lysfjord
  Ronny Klausen