Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS er et permanent tiltak i grunnskolen over hele landet.


Målet for DKS er å gi elevene gode, spennende og utfordrende møter med kunst og profesjonelle kunstnere i løpet av sin skoletid. Alle kunstuttrykk inngår i ordningen; visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, film, kunstarter i samspill og kulturarv. Målene og prinsippene er nedfelt i St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for framtida.

Kontakt DKS-ansvarlig Rune Nermark, epost: rune.nermark@rana.kommune.no for registrering,
og Rana Museum telefon 75 11 01 33 for påmelding og formidling.

Les mere om Den kulturelle skolesekken her.