Du er her:
 • Skoletjenester
 • Den kulturelle skolesekken

  Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. DKS er et permanent tiltak i grunnskolen over hele landet.


  Målet for DKS er å gi elevene gode, spennende og utfordrende møter med kunst og profesjonelle kunstnere i løpet av sin skoletid. Alle kunstuttrykk inngår i ordningen; visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, film, kunstarter i samspill og kulturarv. Målene og prinsippene er nedfelt i St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skolesekk for framtida.

  Kontakt DKS-ansvarlig Rune Nermark, epost: rune.nermark@rana.kommune.no for registrering,
  og Rana Museum telefon 75 11 01 33 for påmelding og formidling.

  Les mere om Den kulturelle skolesekken her.

   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS