Du er her:
 • Historikk
 • Historie

  På et møte innkalt av Rana kulturnemd 20.mars 1968 med det formål å danne en kunstforening i Rana, ble følgende interimsstyre valgt: Nils Toft, Mette Ramstad, Magnus Sørensen, Trygve Øsleby, Trygve Klæboe. Interimsstyrets oppgave var å utarbeide forslag til statutter for foreningen og innkalle til konstituerende generalforsamling. Rana Kunstforening ble konstituert 17.juni 1968. Interimsstyrets forslag til statutter ble enstemmig godkjent. Styre ble valgt, og konstituerte seg slik: Arne Grønlie (formann), Mette Ramstad ( nestformann), Nils Hallan (sekretær), Fredrik Brodtkorp (kasserer). Varamenn: Trygve Øsleby, Harry Trønsdal og Jarle Halmøy. Kunstnerisk råd: Magnus Sørensen, Åse Føinum og Trygve Klæboe. Foreningens første år konsentrerte seg om medlemsverving, utstillingsvirksomhet og arbeid med å gjøre foreningen og dens virksomhet kjent. 4 styremøter (og et ukjent antall arbeidsmøter), det ble også gjennomført et medlemsmøte, hvor adjunkt Ernst Røkenes holdt foredrag om "Bildende kunst i historisk perspektiv I". Foreningen arrangerte kunstutstilling med Hans Nordeng, og "Den 23. Nordnorske Kunstutstilling". Til foreningens faste galleri ble det gitt som gave to malerier: Fra Harald Peterssen " Spåtind og Vågakallen" og fra Hans Nordeng "  Firenze". Mo tegne- og maleklubb ble overført til Rana Kunstforening dette år, og foreningen hadde ved årsskiftet ca. 110 medlemmer, hvorav 7 livsvarige. Det første livsvarige medlem var Mette Ramstad.

  -Et utdrag av den første styreprotokollen

  Det var daværende redaktør i Rana Blad, Ole Moe, formann i kulturstyret, som tok det første utspillet for å danne en kunstforening. En ivrig talsmann for bildende kunst som tok slagordet i 1968 "kulturen ut til folket" på alvor. Mette Ramstad var første leder og parolen var (og er) å øke interessen og forståelsen for god kunst. Av byens borgere bidro daværende konservator Nils Halland, Fredrik Brodtkorb, tidl.rektor Arne Grønlie og maleren Harald Peterssen  sterkt til at Rana i tråd med datidens kulturånd, fikk sin kunstforening.

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS