Havmannen er laget av den engelske kunstneren Antony Gormley og inngår som Rana kommune sin skulptur i Skulpturlandskap Nordland. Skulpturen ble avduket 6. mai 1995 og er hugget ut i granitt, består av 9 ulike deler, er ca.11m høy, og veier ca 60 tonn!
Havmannen står i Ranfjorden ca. 15 m fra strandkanten. Vannflaten følger tidevannets forandringer, og i det vannet står på det høyeste, når det opp til figurens lår.

Bilde 1
Bilde 2
Bilde 3
Bilde 4
Bilde 5